کمترین: 
4163
بیشترین: 
4172
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 آبان 1396 , 4163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 11:20","price":4172},{"date":"1396/08/03 12:20","price":4165},{"date":"1396/08/03 15:10","price":4163}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398