کمترین: 
251000
بیشترین: 
252000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 3 آبان 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 3 آبان 1396 , 252000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 11:06","price":251000},{"date":"1396/08/03 17:06","price":252000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398