کمترین: 
370700
بیشترین: 
372200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 3 آبان 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 3 آبان 1396 , 371700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 11:06","price":371200},{"date":"1396/08/03 14:24","price":372200},{"date":"1396/08/03 14:42","price":370700},{"date":"1396/08/03 17:06","price":371700}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398