کمترین: 
634
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 3 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 3 آبان 1396 , 634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 10:40","price":634},{"date":"1396/08/03 12:20","price":635},{"date":"1396/08/03 13:10","price":634}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398