کمترین: 
3275
بیشترین: 
3278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 3 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 آبان 1396 , 3276 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 10:10","price":3276},{"date":"1396/08/03 12:00","price":3278},{"date":"1396/08/03 12:20","price":3277},{"date":"1396/08/03 13:10","price":3276},{"date":"1396/08/03 13:20","price":3275},{"date":"1396/08/03 15:10","price":3276}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398