کمترین: 
1306500
بیشترین: 
1312700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی امروز 3 آبان 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 3 آبان 1396 , 1308000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 10:06","price":1312700},{"date":"1396/08/03 10:48","price":1310700},{"date":"1396/08/03 11:00","price":1311500},{"date":"1396/08/03 11:24","price":1311000},{"date":"1396/08/03 11:42","price":1310700},{"date":"1396/08/03 11:48","price":1311000},{"date":"1396/08/03 11:54","price":1310900},{"date":"1396/08/03 12:00","price":1311000},{"date":"1396/08/03 12:06","price":1310500},{"date":"1396/08/03 12:24","price":1309500},{"date":"1396/08/03 12:30","price":1309000},{"date":"1396/08/03 12:48","price":1308800},{"date":"1396/08/03 12:54","price":1308500},{"date":"1396/08/03 13:00","price":1308000},{"date":"1396/08/03 13:06","price":1308500},{"date":"1396/08/03 13:12","price":1308900},{"date":"1396/08/03 13:30","price":1308500},{"date":"1396/08/03 14:06","price":1306500},{"date":"1396/08/03 14:30","price":1308000},{"date":"1396/08/03 14:36","price":1307300},{"date":"1396/08/03 14:42","price":1307200},{"date":"1396/08/03 14:54","price":1307600},{"date":"1396/08/03 15:24","price":1308000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398