کمترین: 
713.7
بیشترین: 
713.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 3 آبان 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 3 آبان 1396 , 713.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":713.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398