کمترین: 
2026.7
بیشترین: 
2026.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 3 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 3 آبان 1396 , 2026.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":2026.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398