کمترین: 
813.1
بیشترین: 
813.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 آبان 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 آبان 1396 , 813.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":813.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398