کمترین: 
2526.9
بیشترین: 
2526.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 آبان 1396 , 2526.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":2526.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398