کمترین: 
3265.7
بیشترین: 
3265.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 3 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 3 آبان 1396 , 3265.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":3265.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398