کمترین: 
52.9
بیشترین: 
52.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 3 آبان 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 3 آبان 1396 , 52.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":52.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398