کمترین: 
295
بیشترین: 
295
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 3 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 آبان 1396 , 295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":295}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398