کمترین: 
8944.9
بیشترین: 
8944.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 3 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 آبان 1396 , 8944.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":8944.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399