کمترین: 
927.1
بیشترین: 
927.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 3 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 3 آبان 1396 , 927.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":927.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398