کمترین: 
917.8
بیشترین: 
917.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 3 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 3 آبان 1396 , 917.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":917.8}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398