کمترین: 
11366.4
بیشترین: 
11366.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 3 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 آبان 1396 , 11366.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":11366.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398