کمترین: 
429.6
بیشترین: 
429.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 3 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 آبان 1396 , 429.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":429.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398