کمترین: 
543.7
بیشترین: 
543.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 3 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 3 آبان 1396 , 543.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":543.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398