کمترین: 
418.5
بیشترین: 
418.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 3 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 آبان 1396 , 418.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":418.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398