کمترین: 
3472.6
بیشترین: 
3472.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 آبان 1396 , 3472.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":3472.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398