کمترین: 
2714.1
بیشترین: 
2714.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 3 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 آبان 1396 , 2714.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":2714.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399