کمترین: 
3021.3
بیشترین: 
3021.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 3 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 آبان 1396 , 3021.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":3021.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398