کمترین: 
518.3
بیشترین: 
518.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 3 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 آبان 1396 , 518.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":518.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399