کمترین: 
921.2
بیشترین: 
921.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 3 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 آبان 1396 , 921.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":921.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399