کمترین: 
937.2
بیشترین: 
937.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 3 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 3 آبان 1396 , 937.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":937.2}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399