کمترین: 
4521.3
بیشترین: 
4521.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 3 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 3 آبان 1396 , 4521.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":4521.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398