کمترین: 
4047
بیشترین: 
4047
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 3 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 3 آبان 1396 , 4047 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":4047}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399