کمترین: 
3442.2
بیشترین: 
3442.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 3 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 3 آبان 1396 , 3442.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 09:10","price":3442.2}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399