پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7055
بیشترین: 
1.7371
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 3 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 3 آبان 1396 , 1.735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 00:08","price":1.7208},{"date":"1396/08/03 00:32","price":1.7336},{"date":"1396/08/03 01:08","price":1.7334},{"date":"1396/08/03 02:00","price":1.7359},{"date":"1396/08/03 02:32","price":1.7371},{"date":"1396/08/03 03:00","price":1.7355},{"date":"1396/08/03 03:32","price":1.7342},{"date":"1396/08/03 04:00","price":1.7315},{"date":"1396/08/03 04:32","price":1.7329},{"date":"1396/08/03 05:08","price":1.7274},{"date":"1396/08/03 05:32","price":1.7257},{"date":"1396/08/03 06:08","price":1.7261},{"date":"1396/08/03 06:32","price":1.7257},{"date":"1396/08/03 07:32","price":1.7258},{"date":"1396/08/03 08:32","price":1.7262},{"date":"1396/08/03 09:00","price":1.7261},{"date":"1396/08/03 09:32","price":1.7245},{"date":"1396/08/03 10:00","price":1.7246},{"date":"1396/08/03 10:32","price":1.7262},{"date":"1396/08/03 11:08","price":1.7267},{"date":"1396/08/03 11:32","price":1.7256},{"date":"1396/08/03 12:00","price":1.7197},{"date":"1396/08/03 12:32","price":1.7167},{"date":"1396/08/03 13:00","price":1.7165},{"date":"1396/08/03 14:32","price":1.7239},{"date":"1396/08/03 15:08","price":1.7226},{"date":"1396/08/03 15:32","price":1.7227},{"date":"1396/08/03 16:08","price":1.7263},{"date":"1396/08/03 16:32","price":1.7217},{"date":"1396/08/03 17:08","price":1.7282},{"date":"1396/08/03 17:32","price":1.7352},{"date":"1396/08/03 18:00","price":1.729},{"date":"1396/08/03 18:32","price":1.7346},{"date":"1396/08/03 19:00","price":1.7123},{"date":"1396/08/03 20:00","price":1.7055},{"date":"1396/08/03 20:32","price":1.7154},{"date":"1396/08/03 21:00","price":1.712},{"date":"1396/08/03 21:32","price":1.7233},{"date":"1396/08/03 22:08","price":1.7338},{"date":"1396/08/03 22:32","price":1.7319},{"date":"1396/08/03 23:00","price":1.7345},{"date":"1396/08/03 23:32","price":1.735}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398