پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8058
بیشترین: 
1.8327
قیمت نفت کوره امروز 3 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 آبان 1396 , 1.8184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 00:08","price":1.824},{"date":"1396/08/03 00:32","price":1.8297},{"date":"1396/08/03 01:08","price":1.8299},{"date":"1396/08/03 02:00","price":1.8327},{"date":"1396/08/03 03:00","price":1.8313},{"date":"1396/08/03 03:32","price":1.8302},{"date":"1396/08/03 04:00","price":1.8283},{"date":"1396/08/03 04:32","price":1.8293},{"date":"1396/08/03 05:08","price":1.8268},{"date":"1396/08/03 05:32","price":1.8269},{"date":"1396/08/03 06:08","price":1.8274},{"date":"1396/08/03 06:32","price":1.8266},{"date":"1396/08/03 07:32","price":1.827},{"date":"1396/08/03 08:32","price":1.8268},{"date":"1396/08/03 09:00","price":1.8269},{"date":"1396/08/03 09:32","price":1.825},{"date":"1396/08/03 10:00","price":1.8254},{"date":"1396/08/03 10:32","price":1.8271},{"date":"1396/08/03 11:08","price":1.8306},{"date":"1396/08/03 11:32","price":1.8319},{"date":"1396/08/03 12:00","price":1.8291},{"date":"1396/08/03 12:32","price":1.8242},{"date":"1396/08/03 13:00","price":1.8186},{"date":"1396/08/03 14:32","price":1.828},{"date":"1396/08/03 15:08","price":1.8249},{"date":"1396/08/03 15:32","price":1.8231},{"date":"1396/08/03 16:08","price":1.8253},{"date":"1396/08/03 16:32","price":1.8222},{"date":"1396/08/03 17:08","price":1.8228},{"date":"1396/08/03 17:32","price":1.8289},{"date":"1396/08/03 18:00","price":1.8245},{"date":"1396/08/03 18:32","price":1.8306},{"date":"1396/08/03 19:00","price":1.8219},{"date":"1396/08/03 20:00","price":1.8115},{"date":"1396/08/03 20:32","price":1.8136},{"date":"1396/08/03 21:00","price":1.8058},{"date":"1396/08/03 21:32","price":1.8129},{"date":"1396/08/03 22:08","price":1.8174},{"date":"1396/08/03 22:32","price":1.8152},{"date":"1396/08/03 23:00","price":1.8176},{"date":"1396/08/03 23:32","price":1.8184}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398