پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1272
بیشترین: 
1280.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 3 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 3 آبان 1396 , 1278.00 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 00:05","price":1276.60},{"date":"1396/08/03 00:10","price":1277.70},{"date":"1396/08/03 00:15","price":1277.80},{"date":"1396/08/03 00:20","price":1277.60},{"date":"1396/08/03 00:25","price":1277.50},{"date":"1396/08/03 00:30","price":1277.30},{"date":"1396/08/03 01:35","price":1277.20},{"date":"1396/08/03 01:40","price":1277.60},{"date":"1396/08/03 01:45","price":1277.70},{"date":"1396/08/03 01:55","price":1277.80},{"date":"1396/08/03 02:00","price":1278.00},{"date":"1396/08/03 02:05","price":1277.90},{"date":"1396/08/03 02:10","price":1277.60},{"date":"1396/08/03 02:15","price":1277.80},{"date":"1396/08/03 02:20","price":1277.60},{"date":"1396/08/03 02:25","price":1277.70},{"date":"1396/08/03 02:30","price":1277.30},{"date":"1396/08/03 02:35","price":1277.40},{"date":"1396/08/03 02:50","price":1277.30},{"date":"1396/08/03 02:55","price":1277.00},{"date":"1396/08/03 03:05","price":1277.20},{"date":"1396/08/03 03:10","price":1276.90},{"date":"1396/08/03 03:15","price":1276.70},{"date":"1396/08/03 03:20","price":1276.50},{"date":"1396/08/03 03:25","price":1276.40},{"date":"1396/08/03 03:30","price":1276.30},{"date":"1396/08/03 03:35","price":1276.80},{"date":"1396/08/03 03:40","price":1277.10},{"date":"1396/08/03 03:50","price":1276.80},{"date":"1396/08/03 03:55","price":1276.60},{"date":"1396/08/03 04:00","price":1276.40},{"date":"1396/08/03 04:05","price":1276.00},{"date":"1396/08/03 04:10","price":1276.40},{"date":"1396/08/03 04:15","price":1276.10},{"date":"1396/08/03 04:20","price":1276.00},{"date":"1396/08/03 04:25","price":1275.70},{"date":"1396/08/03 04:35","price":1276.20},{"date":"1396/08/03 04:40","price":1276.40},{"date":"1396/08/03 04:50","price":1276.00},{"date":"1396/08/03 05:00","price":1276.30},{"date":"1396/08/03 05:05","price":1276.50},{"date":"1396/08/03 05:10","price":1276.20},{"date":"1396/08/03 05:20","price":1276.30},{"date":"1396/08/03 05:25","price":1276.10},{"date":"1396/08/03 05:30","price":1275.90},{"date":"1396/08/03 05:40","price":1275.60},{"date":"1396/08/03 05:45","price":1274.80},{"date":"1396/08/03 05:50","price":1274.70},{"date":"1396/08/03 06:00","price":1275.00},{"date":"1396/08/03 06:15","price":1275.10},{"date":"1396/08/03 06:25","price":1275.30},{"date":"1396/08/03 06:30","price":1275.00},{"date":"1396/08/03 06:35","price":1274.80},{"date":"1396/08/03 06:40","price":1274.90},{"date":"1396/08/03 06:45","price":1275.00},{"date":"1396/08/03 06:50","price":1274.80},{"date":"1396/08/03 07:00","price":1274.70},{"date":"1396/08/03 07:05","price":1273.80},{"date":"1396/08/03 07:10","price":1273.30},{"date":"1396/08/03 07:15","price":1273.40},{"date":"1396/08/03 07:20","price":1273.50},{"date":"1396/08/03 07:25","price":1273.60},{"date":"1396/08/03 07:30","price":1273.50},{"date":"1396/08/03 07:35","price":1273.60},{"date":"1396/08/03 07:40","price":1273.50},{"date":"1396/08/03 07:45","price":1273.80},{"date":"1396/08/03 07:50","price":1273.70},{"date":"1396/08/03 07:55","price":1273.80},{"date":"1396/08/03 08:00","price":1273.90},{"date":"1396/08/03 08:05","price":1274.00},{"date":"1396/08/03 08:15","price":1273.90},{"date":"1396/08/03 08:20","price":1273.50},{"date":"1396/08/03 08:25","price":1273.60},{"date":"1396/08/03 08:35","price":1273.70},{"date":"1396/08/03 08:45","price":1274.40},{"date":"1396/08/03 08:50","price":1274.20},{"date":"1396/08/03 08:55","price":1273.80},{"date":"1396/08/03 09:00","price":1274.20},{"date":"1396/08/03 09:05","price":1274.50},{"date":"1396/08/03 09:10","price":1274.80},{"date":"1396/08/03 09:25","price":1274.70},{"date":"1396/08/03 09:30","price":1274.60},{"date":"1396/08/03 09:35","price":1274.10},{"date":"1396/08/03 09:40","price":1274.50},{"date":"1396/08/03 09:45","price":1274.20},{"date":"1396/08/03 09:55","price":1274.60},{"date":"1396/08/03 10:00","price":1274.40},{"date":"1396/08/03 10:05","price":1274.50},{"date":"1396/08/03 10:10","price":1274.40},{"date":"1396/08/03 10:15","price":1273.70},{"date":"1396/08/03 10:25","price":1273.80},{"date":"1396/08/03 10:35","price":1274.10},{"date":"1396/08/03 10:40","price":1273.70},{"date":"1396/08/03 10:45","price":1274.40},{"date":"1396/08/03 10:55","price":1273.80},{"date":"1396/08/03 11:00","price":1273.70},{"date":"1396/08/03 11:05","price":1273.50},{"date":"1396/08/03 11:10","price":1273.60},{"date":"1396/08/03 11:15","price":1273.00},{"date":"1396/08/03 11:20","price":1273.10},{"date":"1396/08/03 11:25","price":1273.60},{"date":"1396/08/03 11:30","price":1273.40},{"date":"1396/08/03 11:35","price":1273.60},{"date":"1396/08/03 11:40","price":1274.10},{"date":"1396/08/03 11:45","price":1274.20},{"date":"1396/08/03 11:55","price":1273.90},{"date":"1396/08/03 12:20","price":1274.00},{"date":"1396/08/03 12:25","price":1273.20},{"date":"1396/08/03 12:30","price":1272.10},{"date":"1396/08/03 12:40","price":1272.60},{"date":"1396/08/03 12:45","price":1272.40},{"date":"1396/08/03 12:50","price":1272.50},{"date":"1396/08/03 12:55","price":1272.70},{"date":"1396/08/03 13:00","price":1272.30},{"date":"1396/08/03 13:10","price":1273.10},{"date":"1396/08/03 13:15","price":1272.80},{"date":"1396/08/03 13:20","price":1272.70},{"date":"1396/08/03 13:25","price":1273.00},{"date":"1396/08/03 14:05","price":1272.80},{"date":"1396/08/03 14:10","price":1273.20},{"date":"1396/08/03 14:15","price":1273.00},{"date":"1396/08/03 14:20","price":1273.80},{"date":"1396/08/03 14:25","price":1274.00},{"date":"1396/08/03 14:30","price":1273.80},{"date":"1396/08/03 14:35","price":1273.90},{"date":"1396/08/03 14:40","price":1274.10},{"date":"1396/08/03 14:45","price":1273.40},{"date":"1396/08/03 14:50","price":1272.90},{"date":"1396/08/03 14:55","price":1273.30},{"date":"1396/08/03 15:00","price":1273.60},{"date":"1396/08/03 15:05","price":1273.50},{"date":"1396/08/03 15:10","price":1274.20},{"date":"1396/08/03 15:20","price":1274.30},{"date":"1396/08/03 15:25","price":1273.90},{"date":"1396/08/03 15:30","price":1274.10},{"date":"1396/08/03 15:35","price":1273.80},{"date":"1396/08/03 15:45","price":1274.20},{"date":"1396/08/03 15:50","price":1274.10},{"date":"1396/08/03 15:55","price":1273.90},{"date":"1396/08/03 16:00","price":1273.30},{"date":"1396/08/03 16:05","price":1272.90},{"date":"1396/08/03 16:10","price":1272.00},{"date":"1396/08/03 16:15","price":1272.20},{"date":"1396/08/03 16:20","price":1272.40},{"date":"1396/08/03 16:25","price":1272.50},{"date":"1396/08/03 16:30","price":1272.90},{"date":"1396/08/03 16:35","price":1273.50},{"date":"1396/08/03 16:40","price":1274.20},{"date":"1396/08/03 16:45","price":1279.20},{"date":"1396/08/03 16:50","price":1278.80},{"date":"1396/08/03 17:00","price":1277.80},{"date":"1396/08/03 17:05","price":1277.50},{"date":"1396/08/03 17:15","price":1276.60},{"date":"1396/08/03 17:35","price":1275.70},{"date":"1396/08/03 17:40","price":1274.70},{"date":"1396/08/03 17:50","price":1277.30},{"date":"1396/08/03 17:55","price":1276.70},{"date":"1396/08/03 18:00","price":1276.20},{"date":"1396/08/03 18:05","price":1276.00},{"date":"1396/08/03 18:10","price":1276.30},{"date":"1396/08/03 18:15","price":1276.20},{"date":"1396/08/03 18:20","price":1276.80},{"date":"1396/08/03 18:25","price":1276.40},{"date":"1396/08/03 18:30","price":1276.80},{"date":"1396/08/03 18:40","price":1277.30},{"date":"1396/08/03 18:45","price":1276.90},{"date":"1396/08/03 18:50","price":1277.60},{"date":"1396/08/03 18:55","price":1277.70},{"date":"1396/08/03 19:00","price":1277.60},{"date":"1396/08/03 19:05","price":1277.30},{"date":"1396/08/03 19:10","price":1276.40},{"date":"1396/08/03 19:15","price":1276.80},{"date":"1396/08/03 19:20","price":1276.70},{"date":"1396/08/03 19:25","price":1276.90},{"date":"1396/08/03 19:35","price":1277.40},{"date":"1396/08/03 19:40","price":1279.10},{"date":"1396/08/03 19:45","price":1279.20},{"date":"1396/08/03 19:55","price":1280.10},{"date":"1396/08/03 20:00","price":1280.20},{"date":"1396/08/03 20:05","price":1279.90},{"date":"1396/08/03 20:10","price":1280.00},{"date":"1396/08/03 20:15","price":1279.40},{"date":"1396/08/03 20:20","price":1279.20},{"date":"1396/08/03 20:25","price":1278.70},{"date":"1396/08/03 20:30","price":1278.90},{"date":"1396/08/03 20:35","price":1279.30},{"date":"1396/08/03 20:40","price":1278.90},{"date":"1396/08/03 20:45","price":1278.50},{"date":"1396/08/03 20:50","price":1278.30},{"date":"1396/08/03 21:00","price":1278.70},{"date":"1396/08/03 21:05","price":1279.10},{"date":"1396/08/03 21:10","price":1278.80},{"date":"1396/08/03 21:15","price":1277.70},{"date":"1396/08/03 21:20","price":1277.20},{"date":"1396/08/03 21:30","price":1277.00},{"date":"1396/08/03 21:35","price":1277.30},{"date":"1396/08/03 21:40","price":1276.90},{"date":"1396/08/03 21:45","price":1277.20},{"date":"1396/08/03 21:50","price":1277.30},{"date":"1396/08/03 22:00","price":1277.50},{"date":"1396/08/03 22:05","price":1277.70},{"date":"1396/08/03 22:10","price":1278.30},{"date":"1396/08/03 22:15","price":1278.70},{"date":"1396/08/03 22:20","price":1278.50},{"date":"1396/08/03 22:25","price":1278.40},{"date":"1396/08/03 22:30","price":1278.50},{"date":"1396/08/03 22:35","price":1278.80},{"date":"1396/08/03 22:40","price":1278.50},{"date":"1396/08/03 22:45","price":1279.20},{"date":"1396/08/03 22:50","price":1278.80},{"date":"1396/08/03 22:55","price":1278.70},{"date":"1396/08/03 23:00","price":1278.40},{"date":"1396/08/03 23:05","price":1278.50},{"date":"1396/08/03 23:10","price":1278.70},{"date":"1396/08/03 23:15","price":1278.80},{"date":"1396/08/03 23:25","price":1278.60},{"date":"1396/08/03 23:40","price":1278.00}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398