پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0
بیشترین: 
532900
قیمت آبشده بنکداری امروز 3 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 3 آبان 1396 , 532200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 00:00","price":531500},{"date":"1396/08/03 00:05","price":0},{"date":"1396/08/03 00:10","price":531600},{"date":"1396/08/03 00:15","price":531500},{"date":"1396/08/03 00:25","price":531400},{"date":"1396/08/03 11:05","price":530300},{"date":"1396/08/03 11:10","price":531100},{"date":"1396/08/03 11:15","price":530800},{"date":"1396/08/03 11:20","price":530700},{"date":"1396/08/03 11:25","price":530800},{"date":"1396/08/03 11:30","price":530700},{"date":"1396/08/03 11:40","price":530800},{"date":"1396/08/03 11:45","price":530900},{"date":"1396/08/03 11:50","price":530500},{"date":"1396/08/03 11:55","price":530400},{"date":"1396/08/03 12:00","price":530300},{"date":"1396/08/03 12:05","price":529900},{"date":"1396/08/03 12:20","price":530600},{"date":"1396/08/03 12:30","price":530300},{"date":"1396/08/03 12:35","price":530400},{"date":"1396/08/03 12:40","price":530500},{"date":"1396/08/03 12:50","price":530400},{"date":"1396/08/03 12:55","price":530500},{"date":"1396/08/03 13:10","price":530700},{"date":"1396/08/03 13:15","price":530550},{"date":"1396/08/03 13:20","price":530800},{"date":"1396/08/03 13:25","price":530600},{"date":"1396/08/03 14:05","price":529900},{"date":"1396/08/03 14:20","price":530900},{"date":"1396/08/03 14:25","price":531000},{"date":"1396/08/03 14:30","price":531100},{"date":"1396/08/03 14:40","price":531200},{"date":"1396/08/03 14:45","price":531000},{"date":"1396/08/03 14:55","price":530900},{"date":"1396/08/03 15:10","price":531100},{"date":"1396/08/03 15:20","price":531200},{"date":"1396/08/03 15:25","price":531400},{"date":"1396/08/03 15:30","price":531500},{"date":"1396/08/03 15:35","price":531400},{"date":"1396/08/03 15:45","price":531300},{"date":"1396/08/03 15:50","price":531400},{"date":"1396/08/03 15:55","price":531300},{"date":"1396/08/03 16:05","price":531400},{"date":"1396/08/03 16:10","price":531300},{"date":"1396/08/03 16:15","price":531100},{"date":"1396/08/03 16:20","price":531200},{"date":"1396/08/03 16:25","price":531300},{"date":"1396/08/03 16:35","price":531500},{"date":"1396/08/03 16:40","price":531600},{"date":"1396/08/03 16:45","price":532900},{"date":"1396/08/03 16:50","price":532700},{"date":"1396/08/03 17:05","price":532600},{"date":"1396/08/03 17:15","price":532400},{"date":"1396/08/03 17:30","price":532300},{"date":"1396/08/03 17:35","price":532200},{"date":"1396/08/03 17:40","price":531800},{"date":"1396/08/03 17:50","price":532200},{"date":"1396/08/03 18:00","price":532100},{"date":"1396/08/03 18:10","price":532000},{"date":"1396/08/03 18:30","price":532100},{"date":"1396/08/03 18:40","price":532200},{"date":"1396/08/03 18:45","price":532000},{"date":"1396/08/03 18:50","price":532100},{"date":"1396/08/03 19:05","price":531800},{"date":"1396/08/03 19:10","price":531600},{"date":"1396/08/03 19:15","price":531200},{"date":"1396/08/03 19:20","price":531300},{"date":"1396/08/03 19:25","price":531400},{"date":"1396/08/03 19:35","price":531600},{"date":"1396/08/03 19:40","price":532100},{"date":"1396/08/03 19:50","price":532200},{"date":"1396/08/03 20:00","price":532300},{"date":"1396/08/03 20:05","price":532400},{"date":"1396/08/03 20:15","price":532300},{"date":"1396/08/03 20:20","price":532100},{"date":"1396/08/03 20:25","price":532200},{"date":"1396/08/03 20:30","price":532100},{"date":"1396/08/03 20:35","price":532200},{"date":"1396/08/03 20:45","price":532000},{"date":"1396/08/03 20:55","price":531900},{"date":"1396/08/03 21:05","price":532100},{"date":"1396/08/03 21:10","price":532000},{"date":"1396/08/03 21:15","price":531800},{"date":"1396/08/03 21:40","price":531700},{"date":"1396/08/03 21:45","price":531800},{"date":"1396/08/03 22:00","price":531700},{"date":"1396/08/03 22:05","price":531600},{"date":"1396/08/03 22:10","price":531900},{"date":"1396/08/03 22:20","price":532100},{"date":"1396/08/03 22:25","price":532000},{"date":"1396/08/03 22:30","price":531900},{"date":"1396/08/03 22:35","price":532000},{"date":"1396/08/03 22:40","price":532100},{"date":"1396/08/03 22:55","price":532000},{"date":"1396/08/03 23:00","price":532100},{"date":"1396/08/03 23:05","price":532000},{"date":"1396/08/03 23:10","price":532100},{"date":"1396/08/03 23:15","price":532000},{"date":"1396/08/03 23:20","price":532200},{"date":"1396/08/03 23:25","price":532100},{"date":"1396/08/03 23:40","price":532200}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398