کمترین: 
2382
بیشترین: 
2382
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 2 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 آبان 1396 , 2382 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 16:20","price":2382}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398