کمترین: 
1060
بیشترین: 
1090
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 2 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 آبان 1396 , 1060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 15:20","price":1090},{"date":"1396/08/02 15:30","price":1060}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398