کمترین: 
1114
بیشترین: 
1114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 2 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 آبان 1396 , 1114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 11:40","price":1114}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398