کمترین: 
631
بیشترین: 
633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 2 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 آبان 1396 , 631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 11:20","price":632},{"date":"1396/08/02 12:10","price":633},{"date":"1396/08/02 12:20","price":632},{"date":"1396/08/02 12:30","price":631}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398