کمترین: 
1264000
بیشترین: 
1267000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 آبان 1396 , 1267000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 10:18","price":1264000},{"date":"1396/08/02 13:12","price":1267000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398