پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
163297
بیشترین: 
163882
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 2 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 2 آبان 1396 , 163482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 10:05","price":163882},{"date":"1396/08/02 11:10","price":163789},{"date":"1396/08/02 11:20","price":163728},{"date":"1396/08/02 11:30","price":163636},{"date":"1396/08/02 11:40","price":163728},{"date":"1396/08/02 11:50","price":163697},{"date":"1396/08/02 12:05","price":163574},{"date":"1396/08/02 12:10","price":163543},{"date":"1396/08/02 12:15","price":163728},{"date":"1396/08/02 12:20","price":163666},{"date":"1396/08/02 12:30","price":163636},{"date":"1396/08/02 12:35","price":163605},{"date":"1396/08/02 12:40","price":163666},{"date":"1396/08/02 12:45","price":163697},{"date":"1396/08/02 12:50","price":163543},{"date":"1396/08/02 12:55","price":163482},{"date":"1396/08/02 13:05","price":163451},{"date":"1396/08/02 13:15","price":163420},{"date":"1396/08/02 13:20","price":163359},{"date":"1396/08/02 13:25","price":163420},{"date":"1396/08/02 13:35","price":163389},{"date":"1396/08/02 13:45","price":163420},{"date":"1396/08/02 13:50","price":163482},{"date":"1396/08/02 14:00","price":163512},{"date":"1396/08/02 14:05","price":163482},{"date":"1396/08/02 14:20","price":163512},{"date":"1396/08/02 14:25","price":163574},{"date":"1396/08/02 14:30","price":163605},{"date":"1396/08/02 14:40","price":163574},{"date":"1396/08/02 14:50","price":163543},{"date":"1396/08/02 14:55","price":163574},{"date":"1396/08/02 15:05","price":163512},{"date":"1396/08/02 15:10","price":163543},{"date":"1396/08/02 15:15","price":163512},{"date":"1396/08/02 15:20","price":163420},{"date":"1396/08/02 15:25","price":163389},{"date":"1396/08/02 15:30","price":163328},{"date":"1396/08/02 15:35","price":163297},{"date":"1396/08/02 15:45","price":163328},{"date":"1396/08/02 15:50","price":163389},{"date":"1396/08/02 16:00","price":163605},{"date":"1396/08/02 16:15","price":163697},{"date":"1396/08/02 16:30","price":163636},{"date":"1396/08/02 16:50","price":163605},{"date":"1396/08/02 16:55","price":163543},{"date":"1396/08/02 17:00","price":163574},{"date":"1396/08/02 17:05","price":163543},{"date":"1396/08/02 17:15","price":163605},{"date":"1396/08/02 17:25","price":163543},{"date":"1396/08/02 17:30","price":163574},{"date":"1396/08/02 17:40","price":163605},{"date":"1396/08/02 17:55","price":163543},{"date":"1396/08/02 18:00","price":163482},{"date":"1396/08/02 18:05","price":163543},{"date":"1396/08/02 18:10","price":163482},{"date":"1396/08/02 18:15","price":163451},{"date":"1396/08/02 18:25","price":163420},{"date":"1396/08/02 18:30","price":163389},{"date":"1396/08/02 18:35","price":163328},{"date":"1396/08/02 18:40","price":163359},{"date":"1396/08/02 18:50","price":163420},{"date":"1396/08/02 19:05","price":163451},{"date":"1396/08/02 19:15","price":163420},{"date":"1396/08/02 19:20","price":163451},{"date":"1396/08/02 19:30","price":163482},{"date":"1396/08/02 19:35","price":163420},{"date":"1396/08/02 19:45","price":163451},{"date":"1396/08/02 19:55","price":163420},{"date":"1396/08/02 20:15","price":163451},{"date":"1396/08/02 20:25","price":163482},{"date":"1396/08/02 20:30","price":163512},{"date":"1396/08/02 20:40","price":163451},{"date":"1396/08/02 20:55","price":163512},{"date":"1396/08/02 21:00","price":163482},{"date":"1396/08/02 21:05","price":163512},{"date":"1396/08/02 21:10","price":163482},{"date":"1396/08/02 21:15","price":163543},{"date":"1396/08/02 21:20","price":163512},{"date":"1396/08/02 21:25","price":163482}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398