پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
530600
بیشترین: 
532600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا امروز 2 آبان 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 2 آبان 1396 , 531200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 10:05","price":532500},{"date":"1396/08/02 11:10","price":532200},{"date":"1396/08/02 11:18","price":532600},{"date":"1396/08/02 11:20","price":532000},{"date":"1396/08/02 11:30","price":531700},{"date":"1396/08/02 11:36","price":532000},{"date":"1396/08/02 11:48","price":531900},{"date":"1396/08/02 12:00","price":531600},{"date":"1396/08/02 12:05","price":531500},{"date":"1396/08/02 12:06","price":531600},{"date":"1396/08/02 12:10","price":531400},{"date":"1396/08/02 12:15","price":532000},{"date":"1396/08/02 12:20","price":531800},{"date":"1396/08/02 12:30","price":531700},{"date":"1396/08/02 12:30","price":531700},{"date":"1396/08/02 12:35","price":531600},{"date":"1396/08/02 12:40","price":531800},{"date":"1396/08/02 12:45","price":531900},{"date":"1396/08/02 12:50","price":531400},{"date":"1396/08/02 12:55","price":531200},{"date":"1396/08/02 13:05","price":531100},{"date":"1396/08/02 13:15","price":531000},{"date":"1396/08/02 13:20","price":530800},{"date":"1396/08/02 13:25","price":531000},{"date":"1396/08/02 13:35","price":530900},{"date":"1396/08/02 13:45","price":531000},{"date":"1396/08/02 13:50","price":531200},{"date":"1396/08/02 14:00","price":531300},{"date":"1396/08/02 14:05","price":531200},{"date":"1396/08/02 14:20","price":531300},{"date":"1396/08/02 14:25","price":531500},{"date":"1396/08/02 14:30","price":531600},{"date":"1396/08/02 14:30","price":531600},{"date":"1396/08/02 14:40","price":531500},{"date":"1396/08/02 14:50","price":531400},{"date":"1396/08/02 14:55","price":531500},{"date":"1396/08/02 15:05","price":531300},{"date":"1396/08/02 15:10","price":531400},{"date":"1396/08/02 15:15","price":531300},{"date":"1396/08/02 15:20","price":531000},{"date":"1396/08/02 15:25","price":530900},{"date":"1396/08/02 15:30","price":530700},{"date":"1396/08/02 15:35","price":530600},{"date":"1396/08/02 15:45","price":530700},{"date":"1396/08/02 15:50","price":530900},{"date":"1396/08/02 16:00","price":531600},{"date":"1396/08/02 16:00","price":531600},{"date":"1396/08/02 16:15","price":531900},{"date":"1396/08/02 16:30","price":531700},{"date":"1396/08/02 16:50","price":531600},{"date":"1396/08/02 16:55","price":531400},{"date":"1396/08/02 17:00","price":531500},{"date":"1396/08/02 17:05","price":531400},{"date":"1396/08/02 17:15","price":531600},{"date":"1396/08/02 17:25","price":531400},{"date":"1396/08/02 17:30","price":531500},{"date":"1396/08/02 17:40","price":531600},{"date":"1396/08/02 17:55","price":531400},{"date":"1396/08/02 18:00","price":531200},{"date":"1396/08/02 18:05","price":531400},{"date":"1396/08/02 18:10","price":531200},{"date":"1396/08/02 18:15","price":531100},{"date":"1396/08/02 18:25","price":531000},{"date":"1396/08/02 18:30","price":530900},{"date":"1396/08/02 18:35","price":530700},{"date":"1396/08/02 18:40","price":530800},{"date":"1396/08/02 18:50","price":531000},{"date":"1396/08/02 19:05","price":531100},{"date":"1396/08/02 19:15","price":531000},{"date":"1396/08/02 19:20","price":531100},{"date":"1396/08/02 19:30","price":531200},{"date":"1396/08/02 19:30","price":531200},{"date":"1396/08/02 19:35","price":531000},{"date":"1396/08/02 19:45","price":531100},{"date":"1396/08/02 19:55","price":531000},{"date":"1396/08/02 20:15","price":531100},{"date":"1396/08/02 20:25","price":531200},{"date":"1396/08/02 20:30","price":531300},{"date":"1396/08/02 20:40","price":531100},{"date":"1396/08/02 20:55","price":531300},{"date":"1396/08/02 21:00","price":531200},{"date":"1396/08/02 21:05","price":531300},{"date":"1396/08/02 21:10","price":531200},{"date":"1396/08/02 21:15","price":531400},{"date":"1396/08/02 21:20","price":531300},{"date":"1396/08/02 21:25","price":531200}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398