کمترین: 
10363.4
بیشترین: 
10363.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 2 آبان 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 آبان 1396 , 10363.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":10363.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398