کمترین: 
3259.5
بیشترین: 
3259.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 2 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 2 آبان 1396 , 3259.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":3259.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398