کمترین: 
8931.8
بیشترین: 
8931.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 2 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 آبان 1396 , 8931.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":8931.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398