کمترین: 
429.9
بیشترین: 
429.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 2 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 آبان 1396 , 429.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":429.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398