کمترین: 
3490.1
بیشترین: 
3490.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 آبان 1396 , 3490.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":3490.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398