کمترین: 
2721.7
بیشترین: 
2721.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 2 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 آبان 1396 , 2721.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":2721.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398