کمترین: 
927.4
بیشترین: 
927.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 2 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 آبان 1396 , 927.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":927.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398