کمترین: 
4042.8
بیشترین: 
4042.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 2 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 2 آبان 1396 , 4042.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":4042.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399