کمترین: 
3436.3
بیشترین: 
3436.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 2 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 2 آبان 1396 , 3436.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 09:10","price":3436.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398