پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
57.17
بیشترین: 
58.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 2 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 آبان 1396 , 58.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/02 00:32","price":57.33},{"date":"1396/08/02 01:08","price":57.37},{"date":"1396/08/02 01:32","price":57.34},{"date":"1396/08/02 02:00","price":57.33},{"date":"1396/08/02 04:00","price":57.41},{"date":"1396/08/02 04:32","price":57.44},{"date":"1396/08/02 05:00","price":57.38},{"date":"1396/08/02 05:32","price":57.4},{"date":"1396/08/02 06:00","price":57.38},{"date":"1396/08/02 06:32","price":57.41},{"date":"1396/08/02 07:00","price":57.49},{"date":"1396/08/02 08:00","price":57.45},{"date":"1396/08/02 08:32","price":57.47},{"date":"1396/08/02 09:00","price":57.51},{"date":"1396/08/02 09:32","price":57.45},{"date":"1396/08/02 10:08","price":57.35},{"date":"1396/08/02 10:32","price":57.45},{"date":"1396/08/02 11:32","price":57.18},{"date":"1396/08/02 12:32","price":57.17},{"date":"1396/08/02 13:08","price":57.19},{"date":"1396/08/02 13:32","price":57.62},{"date":"1396/08/02 14:08","price":57.7},{"date":"1396/08/02 14:32","price":57.81},{"date":"1396/08/02 15:00","price":57.77},{"date":"1396/08/02 15:32","price":57.66},{"date":"1396/08/02 16:00","price":57.59},{"date":"1396/08/02 16:32","price":57.66},{"date":"1396/08/02 17:00","price":57.58},{"date":"1396/08/02 17:32","price":57.56},{"date":"1396/08/02 18:00","price":57.72},{"date":"1396/08/02 18:32","price":57.37},{"date":"1396/08/02 19:08","price":57.62},{"date":"1396/08/02 19:32","price":58.03},{"date":"1396/08/02 20:00","price":58.23},{"date":"1396/08/02 20:32","price":58.19},{"date":"1396/08/02 21:00","price":58.23},{"date":"1396/08/02 21:32","price":58.25},{"date":"1396/08/02 22:00","price":58.27},{"date":"1396/08/02 22:32","price":58.32},{"date":"1396/08/02 23:08","price":58.31},{"date":"1396/08/02 23:32","price":58.34}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398